20/12/2014
Daarnaast is er ook ruimte voorzien voor de hoognodige waterbeheersing, voor fietspaden en voor buffering van het bedrijventerrein ten opzichte van het recreatiegebied.”
19/12/2014
Dankzij dit Vlaamse kader zal het voor gemeenten mogelijk worden om een lage-emissiezone in te voeren en te handhaven.
12/12/2014
"Ik blijf mij met deze concrete projecten verder inzetten om de klimaatdoelstellingen effectief te halen en op die manier de Europese en mondiale engagementen te realiseren."
09/12/2014
Het is de bedoeling om de aanleg van nieuwe volkstuinen een boost te geven, om zo aan de stijgende vraag tegemoet te komen.
08/12/2014
Met Agrolink wordt een operationeel orgaan gecreëerd waar de onderzoeksinstellingen en organisaties voor de primaire sector de handen in elkaar slaan.
Syndicate content