29/07/2015
Vanuit Vlaanderen neem ik alvast volgende initiatieven:Bijkomende middelen voor Rendac factuur, Extra middelen MAP 5, verhoogde bijdrage in MCC-factuur, schuldherschikking en ketenaanpak en snelle uitbetaling bedrijfstoeslag, zoogkoeienpremie, jongerenpremie
22/07/2015
In plaats van het voeren van lange administratieve procedures kunnen jeugdverenigingen vanaf het begin van de zomervakantie zich volop richten op het spelplezier van zovele kinderen in Vlaanderen
18/07/2015
Deze grondige herwerking van het vrijstellingsbesluit past binnen de doelstellingen om de regelgeving sterk te vereenvoudigen en de administratieve lasten te verminderen.
10/07/2015
Ik ben ervan overtuigd dat door het samenspel de water- en bodemkwaliteit zal verbeteren.
03/07/2015
Vandaag is de noodzakelijke synergie gevonden tussen het natuur- en het landbouwbeleid, tussen de bescherming van de bijzonder waardevolle historisch permanente graslanden en een leefbare landbouw in de kuststreek.
Syndicate content