24/05/2016
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Landbouw, lanceerde in november 2015 vier crisismaatregelen om tegemoet te komen aan de liquiditeitsproblemen van de Vlaamse zoogkoeien- en zeugenhouders als gevolg van de Ruslandcrisis. Zij maakte een budget van 12,1 miljoen euro vrij.
22/04/2016
Op voorstel van Joke Schauvliege heeft de Vlaamse regering beslist om het opgebouwde saldo van het bossencompensatiefonds (7,6 miljoen euro) vrij te maken.
07/03/2016
Vanaf 1 januari 2017 worden milieu- en natuurverenigingen erkend en gesubsidieerd voor een periode van vijf jaar.
26/02/2016
De Vlaamse regering heeft op voorstel van de ministers Sven Gatz, Ben Weyts en Joke Schauvliege haar goedkeuring verleend aan het masterplan Bivakplaatsen.
26/02/2016
Klein-Rusland in Zelzate is het eerste complexe project dat met de nieuwe procesaanpak in Vlaanderen werd opgestart.
Syndicate content