03/07/2015
Vandaag is de noodzakelijke synergie gevonden tussen het natuur- en het landbouwbeleid, tussen de bescherming van de bijzonder waardevolle historisch permanente graslanden en een leefbare landbouw in de kuststreek.
01/07/2015
Het is dus concreet, snel, voor erkende jeugdwerkinitiatieven, gericht op jongeren onder de 18 jaar, en mits een gewone schriftelijke toestemming van de gemeente (zonder rompslomp dus).
25/06/2015
De unieke combinatie van MAP5 en de nieuwe derogatie geeft ons de mogelijkheid om te werken aan een meer duurzaam gebruik van nutriënten en een betere waterkwaliteit
19/06/2015
Er zijn geen aanwijzingen dat door deze verkoop het landschap van de afvalverwerking in Vlaanderen fundamenteel zou wijzigen.
16/06/2015
Overheid doet grote inspanningen voor natuur in moeilijke tijden
Syndicate content