24/04/2014
Vlaanderen stoot aanzienlijk minder verontreinigende stoffen en broeikasgassen uit dan tien jaar geleden. Dat blijkt uit het jongste emissierapport Lucht voor 2012 van de Vlaamse Milieumaatschappij
23/04/2014
Geen grens was veilig voor deze fluwelen rebel. Met taal en humor als punch heeft hij generaties jongeren kritisch gekneed, en een leger talentrijke journalisten, schrijvers, fotografen, vormgevers en tekenaars gouden creatieve kansen gegeven
23/04/2014
Blijf in dialoog, blijf ook vanuit de sector in het verweer tegen verzuring, vereenzaming of onverschilligheid. Want dit Cultuurforum 2020 gaat meer dan over cultuur alleen. Dank voor uw actieve en constructieve bijdrage van de voorbije jaren.
22/04/2014
Het Topstukkendecreet van 2003 beschermt zogenaamde ‘Topstukken’, cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang dat voor Vlaanderen zeldzaam én onmisbaar is
21/04/2014
Deze steunmaatregel geldt voor bedrijven voor wie de in de elektriciteitsprijs doorberekende CO2-kosten oplopen. Het moet hen aansporen om niet uit te wijken naar landen met een laks klimaatbeleid.
Syndicate content