29/01/2016
De biologische zuivelmarkt heeft een sterk groeipotentieel en de productie van bio-melk in Vlaanderen is veel kleiner dan de vraag.
22/01/2016
Een verloederd gebied krijgt nu kansen op herontwikkeling en jobcreatie.
17/12/2015
Met dit akkoord hebben we voor de bestanden die voor de Vlaamse visserij van belang zijn, toch een evenwicht bereikt.
15/12/2015
Natuur en recreatie zullen er vanaf 2018 hand in hand gaan en zorgen voor een aangename en leefbare buurt.
08/12/2015
Ondersteuning aan landbouwers in de veehouderijsectoren die bijzonder zwaar getroffen worden door de crisis.
Syndicate content