20/03/2015
Vandaag blijkt het in de praktijk vaak moeilijk voor ontwikkelaars om een geschikte locatie te vinden die voldoet aan alle eisen op vlak van ruimtelijke integratie in de omgeving, impact op mens en natuur, interferentie met luchtvaart, en dergelijke.
13/03/2015
De Vlaamse Regering wil werk maken van één digitale aanvraag, met als resultaat één duidelijk, digitaal attest.
11/03/2015
Het stripalbum vertelt hoe dieren in het dichtbebouwde Vlaanderen moeten leven, en hoe de overheid door middel van onder andere ecoducten dieren de mogelijkheid geeft om veilig drukke ­wegen over te steken.
13/02/2015
Het programma schenkt aandacht aan innovatie en duurzaamheid en focust op de begeleiding van jonge landbouwers, speerpunten in het Vlaamse landbouwbeleid.
06/02/2015
De Vlaamse regering zal voldoende aandacht besteden aan de behoeften en wensen van zowel landbouw als natuur in een ruimere landinrichting.
Syndicate content