31/10/2014
De groene long van Brussel, verdient dan ook internationale waardering en dit zal bijdragen tot een betere bescherming van dit unieke woud.
28/10/2014
Ik ben tevreden dat de Europese Commissie tegemoet komt aan onze vraag tot steun zodat de verliezen voor de sector maximaal kunnen worden beperkt.
23/10/2014
Met het verbod op warrelnetten is er een evenwicht gevonden tussen hobby, de sportvisserij, en de bescherming van een kwetsbaar zeezoogdier.
17/10/2014
We doen ons best op alle fronten om de economische gevolgen van de Ruslandcrisis draaglijker te maken voor de land- en tuinbouwers.
16/10/2014
Als minister van Landbouw ben ik bevoegd voor de zeevisserij. Ik maak gebruik van deze gelegenheid om een paar klemtonen uit mijn nieuwe beleidsnota mee te geven.
Syndicate content