13/02/2015
Het programma schenkt aandacht aan innovatie en duurzaamheid en focust op de begeleiding van jonge landbouwers, speerpunten in het Vlaamse landbouwbeleid.
06/02/2015
De Vlaamse regering zal voldoende aandacht besteden aan de behoeften en wensen van zowel landbouw als natuur in een ruimere landinrichting.
30/01/2015
De GRUP Oosterweelverbinding is een cruciale eerste stap in het ontwarren van de mobiliteitsknoop in Antwerpen. Na definitieve goedkeuring door de Vlaamse regering zullen de bouwaanvragen voor het Oosterweelproject kunnen worden ingediend en de werken worden vergund”.
30/01/2015
Om de natuurdoelen te halen, moeten ook de landbouwers zware investeringen doen. Zij moeten daarvoor op een passende wijze worden vergoed en gecompenseerd.
21/01/2015
Voor de verbetering van de grote waterzuiveringsinfrastructuren werden 800 miljoen euro goedgekeurd voor het investeringsprogramma 2016-2020
Syndicate content