01/09/2014
Eveneens beslist de minister om de maximumhoeveelheid van de gratis uitreiking door liefdadigheidsinstellingen van uit de markt genomen producten te verhogen.
28/08/2014
Zoals voor vanggewassen onder het Mestdecreet verleent Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege uitstel voor het inzaaien van een groenbedekker in Polders en Leemstreek in het kader van de specifieke steun.
27/08/2014
"Ik heb deze uitzonderlijke maatregel genomen om het hoofd te bieden aan een uitzonderlijke toestand."
27/08/2014
"De aanhoudende regen van de afgelopen weken bezorgde de landbouwers een behoorlijke achterstand"
26/08/2014
Joke Schauvliege, Minister van Landbouw, nam deel aan een solidariteitsactie van KVLV-Agra, een vereniging van vrouwen uit de land- en tuinbouwsector.
Syndicate content