26/04/2015
Het spreekt voor zich dat met de bezorgdheden van Natuurpunt en de terreinbeherende verenigingen rekening wordt gehouden. Op dit ogenblik ben ik echter nog niet in het proces betrokken
06/04/2015
De komende vijf jaar voeren de Vlaamse Regering en alle schakels van de keten gezamenlijk 9 actieprogramma’s en 57 acties uit om voedselverliezen in de keten terug te dringen en maximaal te valoriseren.
20/03/2015
Vandaag blijkt het in de praktijk vaak moeilijk voor ontwikkelaars om een geschikte locatie te vinden die voldoet aan alle eisen op vlak van ruimtelijke integratie in de omgeving, impact op mens en natuur, interferentie met luchtvaart, en dergelijke.
13/03/2015
De Vlaamse Regering wil werk maken van één digitale aanvraag, met als resultaat één duidelijk, digitaal attest.
11/03/2015
Het stripalbum vertelt hoe dieren in het dichtbebouwde Vlaanderen moeten leven, en hoe de overheid door middel van onder andere ecoducten dieren de mogelijkheid geeft om veilig drukke ­wegen over te steken.
Syndicate content