22/05/2015
12 regio’s ontvangen 33 miljoen voor het bevorderen van de omgevingskwaliteit op het platteland.
14/05/2015
Het betreft de gebieden Kerkbrugge-Oost en Doornzele-Zuid. In totaal zullen de inrichtingswerken bijna 2 miljoen euro kosten.
12/05/2015
Volkstuinen zorgen voor een verhoging van de sociale cohesie en vormen een ontmoetingsplaats tussen verschillende generaties en culturen.
26/04/2015
Het spreekt voor zich dat met de bezorgdheden van Natuurpunt en de terreinbeherende verenigingen rekening wordt gehouden. Op dit ogenblik ben ik echter nog niet in het proces betrokken
06/04/2015
De komende vijf jaar voeren de Vlaamse Regering en alle schakels van de keten gezamenlijk 9 actieprogramma’s en 57 acties uit om voedselverliezen in de keten terug te dringen en maximaal te valoriseren.
Syndicate content