Haven van Gent (North Sea Port) - Waaslandhaven

Geld speelt een belangrijke rol in onze levenskwaliteit. Voor iedereen is bestaanszekerheid belangrijk. Om iedereen voldoende middelen en bestaanszekerheid te garanderen, zet CD&V in op duurzame economische groei, volledige tewerkstelling, een goede sociale bescherming die armoede bestrijdt en een toekomstgerichte fiscaliteit. Dat betekent ook dat we ondernemerszin waarderen en ondersteunen. Ondernemerschap is immers de motor van die duurzame economische groei, volledige tewerkstelling en de financiering van de sociale bescherming. De activiteiten in de haven van Gent (North Sea Port) en in de Waaslandhaven vormen de grote werkgelegenheidspolen in onze provincie.

Spoorlijnen Gent-Terneuzen (L55) - Gent-Zelzate (L204)

Deze (maar ook vele andere) industrieterreinen worden op een duurzame manier bereikbaar voor steeds meer mensen. Zo dringen wij opnieuw aan op het openstellen van de spoorlijnen Gent - Terneuzen (L55) en Gent-Zelzate (L204) voor personenvervoer en niet uitsluitend voor goederenvervoer. CD&V wil vanuit Oost-Vlaanderen ook de betrokkenheid bij de ontwikkeling van de Antwerpse Linkeroever verhogen en vraagt ook meer aandacht voor de niet te onderschatten impact van de grote infrastructuurwerken rond Antwerpen op het Waasland en de Gentse regio.