Het Europees Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)

Het GLB is in volle uitvoering maar ook de bespreking van de volgende planperiode is opgestart. Niettegenstaande de complexiteit, werd het hervormde GLB succesvol geïmplementeerd in Vlaanderen vanaf 2014. De betalingsrechten werden toegekend aan alle landbouwers, de jonge landbouwers kregen extra rechten en de nieuwe vergroeningsmaatregelen werden ingesteld. In vergelijking met andere lidstaten, slagen we er in om het gros van de GLB-betalingen vóór de kerstperiode uit te voeren. Dat is belangrijk omdat de landbouwers in die periode een hoge nood aan liquide middelen hebben (pachtvergoedingen, loonwerkersfacturen, leningen aflossen, …)

Wat de GLB-vergroening betreft, blijkt dat  ongeveer 97 % van onze boeren aan de verplichtingen voldeed. Deze hoge “compliancegraad” is mede te danken aan de uitgebreide informatiecampange die werd gevoerd.

Erosiebestrijding vereist maatwerk. De GLB-vereisten inzake erosiebestrijding werden bijgestuurd zodat de landbouwers flexibel kunnen kiezen uit maatregelpakketten die het best passen bij hun individuele bedrijfssituatie.

Voor het GLB na 2020 is de discussie geopend en neemt de minister volgende speerpunten mee: betere marktwerking stimuleren, klimaat- en milieudoelen verder integreren in de werking, geen one-size fits all beleid en aandacht voor ondersteuning van starters.

Bescherming poldergraslanden

Het nieuwe instrument van het ecologisch waardevol blijvend grasland uit het hervormde GLB werd gebruikt om een discussie over de bescherming van de poldergraslanden na 20 jaar op te lossen. Uit rechtspraak is gebleken dat de beschermingsregelgeving juridisch robuust is.

Innovatiebeleid is een grote pijler van mijn beleid.

Ik heb diverse initiatieven genomen om innovatie in de landbouw te ondersteunen. de Food Pilot bij ILVO is gekend in binnen- en buitenland voor zijn kennis en expertise op vlak van verwerking. Ik heb het nu ook mogelijk gemaakt dat landbouwers die op hun bedrijf verwerkte producten willen produceren bij ILVO gratis ondersteuning kunnen krijgen. Ik heb ook twee maatregelen ingevoerd die landbouwers helpen om innovatie op bedrijfsniveau te ontplooien, zowel op vlak van investeringen als op vlak van problem solving in samenwerking met andere ketenspelers.

Verduurzaming van de visserijsector

Ik steun de verdere verduurzaming van de visserijsector en heb hiervoor een ‘Convenant voor duurzame visserij’ ondertekend samen met de Rederscentrale, het departement, het ILVO, Natuurpunt en de provincie West-Vlaanderen.

Problematiek inteelt en erfelijke aandoeningen

Om de problematiek van inteelt en erfelijke aandoeningen aan te pakken, werd deze regeerperiode een hondenfokkerijbeleid uitgerold. Meerdere fokkersverenigingen werden intussen officieel erkend. Er wordt op toegezien dat hondeneigenaars paringskeuzes weldoordacht maken, wat tot betere en gezonde pups leidt.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.