Veiligheid

Gerust leven kan alleen voor wie zich veilig en geborgen voelt. CD&V wil dat iedereen kan genieten van een thuis in een veilige buurt. Dat doen we door buurtpreventienetwerken te ondersteunen en in te zetten op de nabijheid van politie-en veiligheidsdiensten. De rol van de wijkagent is daarin voor ons cruciaal, we willen die wijkagent zijn statuut dan ook verbeteren en zijn actieradius uitbreiden. We maken werk van veiligheid, van een ondersteunende en performante overheid, van een efficiënt en rechtvaardig migratiebeleid en van een internationaal en Europees beleid dat voor een stabiele context zorgt.

Sociale cohesie 

In Oost-Vlaanderen vormt de Denderstreek bij uitstek een pendelgebied, gekenmerkt door een verouderd woningenbestand en verouderd openbaar domein met smalle straten, een sterke aangroei van de bevolking rond stations en een sterke aangroei bevolking van mensen met een beperkte kennis van het Nederlands. De Denderstreek combineert een groen inspirerend landelijk gebied met verstedelijkte centra (Denderleeuw) en centrumsteden (Aalst, Ninove en Geraadsbergen). CD&V wil in haar beleid beide unieke woongebieden met elkaar verzoenen en behartigen. Daarbij moeten landelijke én stedelijke woonvoorzieningen vooral jonge mensen en jonge gezinnen aantrekken. De stedelijke centra moeten leefbaarder worden, groener, bruisender, fietsvriendelijker, met een vlottere mobiliteit en degelijk openbaar vervoer. De balans tussen woon-, werk-, studeer-, sport- en recreatiemogelijkheden, samen met de goede en snelle bereikbaarheid vanuit de centra naar Gent en Brussel zijn onontbeerlijk voor het revitaliseren van de regio.  Gelet op de specifieke situatie en de vereiste financiële inspanning om een antwoord te kunnen bieden op die uitdagingen, pleit CD&V Oost- Vlaanderen voor een specifiek financieringsmechanisme, namelijk een Denderfonds.

Taal en identiteit

Taal en indentiteit hangen nauw samen. De stad Ronse is een Oost-Vlaamse faciliteitengemeente op de taalgrens. CD&V pleit voor de afschaffing van de taalfaciliteiten in de taalgrensgemeenten die daarvoor opteren.  De taalfaciliteiten zijn ingevoerd op basis van een talentelling de realiteit langs de taalgrens niet meer weerspiegelt. Bovendien bestendigen ze de verfransing in plaats van de integratie in het Nederlandse taalgebied en zijn ze dus een beletsel voor actief burgerschap en volwaardige integratie. Ze kosten handenvol geld, zijn discriminerend, beperken de mogelijkheden voor Vlamingen tot sollicitatie bij gemeentediensten en beletten de fusie met andere gemeenten.