Hoe vaak zeggen we niet tegen elkaar: een gezond lichaam en een fit hoofd, da’s het belangrijkste in het leven. En hoe gezonder het milieu en klimaat, hoe beter voor ons allemaal.

Open ruimte

Gezondheid is het allerbelangrijkste om levenskwaliteit te kunnen ervaren. Dat blijkt uit alle nationale en internationale onderzoeken. Een gezonde thuisbasis is dus een topprioriteit voor CD&V. Het is een plek waar we gezond kunnen leven en bewegen, waar we mentale rust vinden. We mogen niet afstevenen op een ‘vol’ Oost-Vlaanderen. Opdat de groeiende bevolking nog steeds een leefbaar Oost-Vlaanderen zou toelaten, moet de aandacht gaan naar het behoud van de open ruimte, naar de versterking van dorpen en kleine gemeenten, naar de ontwikkeling van nieuwe woonvormen, ….

Wonen

De nieuwe woonvormen geven we volop kansen, onder andere via een ondersteuningsregeling. Ook het aanpassen van woningen aan een verouderende bevolking en betaalbaar wonen (via sociale verhuurkantoren, aanvullende leningen voor renovaties, renovatieadvies aan huis,…) zijn voor CD&V prioritair.

Platteland

Oost-Vlaanderen is ook een landelijke provincie, waar nood is aan bijkomend plattelandsbeleid, zodat de leefbaarheid en het sociaal weefstel op ‘den buiten’ worden versterkt. We willen dorpen opnieuw laten bloeien zonder daarbij de ruimtelijke kwaliteit in het gedrang te brengen. Het aanpakken van de lage woonkwaliteit, het stimuleren van lokale handel, het wegwerken van (verkeers-)armoede, en het bewaren landschapselementen en gebouwen met landschapsbepalende waarde.

Toerisme 

Oost-Vlaanderen heeft heel wat troeven waar we best trots op mogen zijn. Ons Oost-Vlaams gevoel mag gerust worden aangewakkerd. Onze diversiteit is een rijkdom die we ook op vlak van toerisme moeten uitspelen. Ook het in ere houden van onroerend erfgoed kan een attractie vormen voor toerisme. CD&V wil bovendien de economische impact van de vele toeristische troeven van Oost-Vlaanderen, inclusief de wandel- en fietsnetwerken maximaliseren. Vlaanderen moet blijven investeren in een aangepast fietsbeleid, met aandacht voor de verdere ontwikkeling van het netwerk van fietssnelwegen en een veilige en fijnmazig fietsnetwerk. Lokale overheden moeten daarbij verder gestimuleerd worden.

Leefmilieu

Gezond leven betekent ook zorgen voor een gezond leefmilieu. Onze planeet is onze gemeenschappelijke thuis, vandaag en in de toekomst. De provincie Oost-Vlaanderen is reeds koploper in het ruimtelijk beleid, dankzij het ‘windmolenplan’ waarbij de inplanting van windmolens op een geordende wijze en met betrokkenheid van de buurt gebeurt. Zo kunnen er zeker nog wat windmolens bij in de haven van Gent en langs de autosnelwegen E17 en E34.


Natuur

Natuur in de buurt van mensen komt het gezonde leven evenzeer ten goede. De vele inspanningen voor de stadsrandbossen en de erkenning van natuurgebieden moeten in Oost-Vlaanderen onverminderd doorgaan.