Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

De Vlaamse Regering keurde in 2016 reeds het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goed. Dit is een belangrijke nieuwe formele stap op weg naar het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, dat het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zal vervangen.

De rode draad van het BRV is doordacht en zuinig ruimtegebruik die de ruimtelijke organisatie van Vlaanderen versterkt en waarbij tegelijkertijd de leefbaarheid verbetert. We vrijwaren maximaal de waardevolle open ruimte, creëren mogelijkheden voor een kwalitatief woonaanbod en voldoende ruimte voor de ondernemingen. Multifunctioneel ruimtegebruik en het verweven van functies zijn hierbij essentieel zonder de hoofdbestemming in het gedrang te brengen.

De Omgevingsvergunning en het Omgevingsloket

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt én de stedenbouwkundige vergunning én de verkavelingsvergunning én de milieuvergunning in 1 vergunning. De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere resultaten. Gedaan met naar de gemeente te hollen met stapels plannen en documenten!

Nieuwe instrumenten

Het instrumentendecreet herleidt de bestaande compenserende vergoedingen tot een eigenaarsvergoeding (voor kapitaalsverlies) en een gebruikersvergoeding (voor inkomstenverlies). 

De berekening van de eigenaarsvergoeding wordt in zijn geheel gezet op 100% van het waardeverlies en niet meer op 80%. Zo zal wie planschade lijdt bij bv. de omzetting van bouwgrond naar natuur, 100% vergoed worden i.p.v. 80%.

Bovendien worden tal van nieuwe instrumenten geïntroduceerd zoals activiteitencontracten en –convenanten en het verhandelen van ontwikkelingsrechten

Vereenvoudigingen van de procedures

Tal van maatregelen werden genomen om de procedures eenvoudiger en transparanter te maken. Zo kunnen verkavelingen bv. op verzoek van de eigenaar(s) eenvoudiger worden gewijzigd of op verzoek van de gemeente worden herzien of opgeheven. Bovendien zijn verkavelingsvoorschriften van verkavelingen ouder dan 15 jaar, geen weigeringsgrond meer voor aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning.

Verhoging van de rechtszekerheid

Zo wordt de toegang tot beroep tegen vergunningsbeslissingen beperkt tot diegenen die hun bezwaren kenbaar hebben gemaakt tijdens het openbaar onderzoek.

Bijkomende mogelijkheden voor nieuwe woonvormen

Onder andere het zorgwonen wordt beter gefaciliteerd en mogelijk gemaakt voor meer zorgbehoevenden.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.