In de media

02/03/2018
Elke gemeente zijn speelbos, dat was het doel van de Vlaamse regering bij het begin van de legislatuur.
19/12/2017
Vanochtend heeft minister Schauvliege samen met minister Ben Weyts, VRT-journalist Ruben Van Gucht, en maar liefst elf belangenverenigingen een charter ondertekend tegen het moedwillig gebruik van vergiftigd lokaas.
15/12/2017
Het gaat steeds om gronden waarvan een openbaar bestuur eigenaar of langdurig gebruiker is. De gesubsidieerde projecten moeten de leefbaarheid verhogen, hebben een draagvlak bij de bevolking en lokale partners, en gaan uit van een realistische financiële onderbouw.
11/03/2015
Het stripalbum vertelt hoe dieren in het dichtbebouwde Vlaanderen moeten leven, en hoe de overheid door middel van onder andere ecoducten dieren de mogelijkheid geeft om veilig drukke ­wegen over te steken.
19/01/2015
Verenigingen, scholen en jeugdbewegingen kunnen nu twee keer per jaar één week gsm's inzamelen zonder dat ze daar een vergunning voor moeten hebben.
23/10/2014
Met het verbod op warrelnetten is er een evenwicht gevonden tussen hobby, de sportvisserij, en de bescherming van een kwetsbaar zeezoogdier.
09/10/2014
Glastuinbouwzone Stokstorm is binnenkort een innovatieve teelt rijker. Het Aqua4C-project integreert er de teelt van Omegabaars met die van tomaten.
06/09/2014
Vlaams Minister Joke Schauvliege opent het festival Laundry Day in Antwerpen. Het festival werkt sinds 2009 samen met een Nederlands bedrijf, gespecialiseerd in geluidbeheersing en controle.
19/08/2014
Europa moet meer geld vrijmaken voor de landbouwers die getroffen zijn door de Russische boycot en overlegt vanmiddag over wat Vlaanderen kan doen.
08/08/2014
"Wij zien in dat het een serieus probleem is voor de landbouwsector en leven mee met de getroffen bedrijven, maar overheidssteun kan alleen maar binnen een wettelijk kader - en mits Europees groen licht."
Syndicate content