In de media

11/03/2015
Het stripalbum vertelt hoe dieren in het dichtbebouwde Vlaanderen moeten leven, en hoe de overheid door middel van onder andere ecoducten dieren de mogelijkheid geeft om veilig drukke ­wegen over te steken.
19/01/2015
Verenigingen, scholen en jeugdbewegingen kunnen nu twee keer per jaar één week gsm's inzamelen zonder dat ze daar een vergunning voor moeten hebben.
23/10/2014
Met het verbod op warrelnetten is er een evenwicht gevonden tussen hobby, de sportvisserij, en de bescherming van een kwetsbaar zeezoogdier.
09/10/2014
Glastuinbouwzone Stokstorm is binnenkort een innovatieve teelt rijker. Het Aqua4C-project integreert er de teelt van Omegabaars met die van tomaten.
06/09/2014
Vlaams Minister Joke Schauvliege opent het festival Laundry Day in Antwerpen. Het festival werkt sinds 2009 samen met een Nederlands bedrijf, gespecialiseerd in geluidbeheersing en controle.
19/08/2014
Europa moet meer geld vrijmaken voor de landbouwers die getroffen zijn door de Russische boycot en overlegt vanmiddag over wat Vlaanderen kan doen.
08/08/2014
"Wij zien in dat het een serieus probleem is voor de landbouwsector en leven mee met de getroffen bedrijven, maar overheidssteun kan alleen maar binnen een wettelijk kader - en mits Europees groen licht."
Syndicate content