‘We hebben er alle belang bij om op de kar van de groene economie te springen’ (Nieuwsblad)

PrintE-mail
07/04/2012
De transitie naar een duurzame maatschappij is volop bezig, maar wat betekent dat voor onze economie, de werkgelegenheid, onze manier van leven en consumeren? Een gesprek met Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur.

De emissies van broeikasgassen met 30 procent terugdringen tegen 2030 is zonder twijfel goed voor het milieu, de volksgezondheid en het klimaat. Maar is het ook goed voor de economie en de werkgelegenheid?

Joke Schauvliege: ‘Ik hanteer drie basisprincipes bij het ontwikkelen van het milieubeleid: het moet haalbaar, aanvaardbaar en betaalbaar zijn. De stap naar -30 procent is economisch haalbaar volgens de berekeningen van de Europese Commissie en zal ook alleen in Europees verband genomen worden. Evolueren naar minder gebruik van fossiele brandstoffen biedt economische voordelen, want de aardolieprijzen zullen blijven stijgen.'

'We hebben er dus alle belang bij om op de kar van de groene economie te springen. Een verdere emissiereductie is een troef voor onze economie en de werkgelegenheid. De Vlaamse milieutechnologie op het vlak van water, afval en bodemsanering staat internationaal aan de top en is wereldwijd actief. Ook consultancy-kmo's die werken rond bijvoorbeeld CO2-reductie schieten als paddenstoelen uit de grond.’

Biedt de groene economie ook groeikansen buiten de milieusector?

‘De vergroening biedt kansen voor alle sectoren: de industrie en de landbouw hebben al grote inspanningen gedaan en blijven werken aan uitstootbeperking. Het streven om woningen energiezuiniger te maken, zal een boost geven aan de bouwsector. Er is ook nog veel potentieel om woningen, bedrijven en openbare gebouwen beter te isoleren. Jobgroei verwacht ik zeker in de milieutechnologie, waar we zoals gezegd in de wereldtop spelen met bedrijven als Deme, Waterleau en Aquafin.’

‘Door de steeds strenger wordende milieunormen worden in elke sector milieudeskundigen tewerkgesteld: in de auto-industrie, in het staal, de papiersector, het afstellen van stookinstallaties enz. Nu al doen grote internationale groepen een beroep op in Vlaanderen opgebouwde expertise. Als Arcelor Mittal zijn uitstoot verder wil beperken, komen ze kijken hoe de vestiging in Gent dat heeft gerealiseerd.’

Bron: Nieuwsblad