“Vlaams natuuraanbod uitgebreid met 289 hectare in Mol-Postel”

Print
24/03/2018

 

Joke Schauvliege, Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, meldt de aankoop van een domein van 289 hectare in Mol-Postel. Door deze uitzonderlijke aankoop zet de Vlaamse overheid een grote stap voorwaarts in de ontwikkeling van een uniek stuk Europese topnatuur.

Het domein situeert zich in de onmiddellijke omgeving van de abdij van Postel. Het omvat iets meer dan 289 hectare bossen, waterpartijen, dreven en landbouwgronden en verbindt verschillende bestaande gebieden die reeds eigendom zijn van het Agentschap voor Natuur en Bos: Koninklijke Schenking, Ronde Put, Koemook en Wurft. Zo ontstaat een aaneengesloten stuk topnatuur van maar liefst 1.050 hectare.​ Het hele gebied maakt deel uit van een speciale Europese beschermingszone, waarin doelstellingen gelden voor het in stand houden van specifieke plant- en diersoorten.

De naaldhoutbossen worden op termijn omgevormd tot loofhout en met nieuwe aanplantingen worden de bestaande boskernen versterkt. Ook vennen en heide moeten er tot ontwikkeling komen. Dat zal een gevarieerd landschap opleveren, waarin bos- en heidevogels zich thuis voelen.

Ook het leefgebied van de zeldzame en weinig mobiele gladde slang gaat erop vooruit. Door het ecoduct over de E34 en met deze nieuwe aankoop ontstaan er immers nieuwe verbindingszones tussen de verschillende natuurgebieden. De bedreigde soort krijgt dan ook meer overlevingskansen.

De diensten van minister Schauvliege, namelijk het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij, zullen instaan voor het beheer van deze unieke aanwinst. Het Agentschap voor Natuur en Bos draagt zorg voor de bossen, de waterpartijen, de dreven en 14 hectare landbouwgrond. De overige landbouwgronden worden beheerd door de Vlaamse Landmaatschappij.

Alle landbouwgronden zijn vrij van pacht. Het gebruiksrecht van betrokken landbouwers wordt wel gegarandeerd voor een periode van 5 jaar.

Joke Schauvliege: “De aankoop van het domein in Mol-Postel vergt een serieuze financiële inspanning van de Vlaamse overheid, meer dan 11 miljoen euro. Omwille van de ligging én van de omvang is de aankoop een absolute buitenkans voor de uitbreiding van het Vlaamse natuuraanbod.”