Aanpassing decreet complexe projecten

PrintE-mail
16/06/2017

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering zich vandaag, vrijdag 16 juni 2017, akkoord verklaard met een voorgenomen wijziging van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten.

Bij projecten van groot maatschappelijk belang zou het Vlaams Parlement voortaan een decretale beslissingsbevoegdheid krijgen. Na een startbeslissing van de Vlaamse Regering behandelt het Vlaams Parlement het project door het aannemen van een voorkeurdecreet (in plaats van een voorkeurbesluit) en een projectdecreet (in plaats van een projectbesluit).

Joke Schauvliege: “De Vlaamse regering is tevens van oordeel dat het realiseren van een Noord-Zuid-verbinding in Limburg, zoals vastgesteld in een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan uit 2015 dat door  Raad van State is vernietigd in 2017, van voldoende groot maatschappelijk belang is om deze nieuwe decretale procedure toe te passen.”