Digitale Boswijzer registreert voortaan nauwkeuriger evolutie van bos in Vlaanderen

PrintE-mail
03/10/2011

Bij de aanplant van de Miljoenste Boom in Vlaanderen vandaag in Herzele pakte Vlaams minister voor Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege uit met de Boswijzer. Dit is een nieuwe methode om de evolutie van de bosoppervlakte in Vlaanderen nauwgezetter te volgen. “De lancering van de Boswijzer laat ons toe vandaag te vertrekken met een nulmeting waaraan we vlugger en stelselmatiger de evolutie van het bos in Vlaanderen kunnen toetsen”, zegt Vlaams minister Joke Schauvliege. 

De start van de Boswijzer en de aanplanting van de één Miljoenste Boom vallen in het Internationaal Jaar van het Bos. Bij bossen wordt gekeken naar de kwaliteit (de soortenrijkdom, de mogelijkheden tot recreatie, het belang voor houtproductie e.a.) en de kwantiteit (de oppervlakte). Zo zijn zowel grote boscomplexen zoals het Zoniënwoud belangrijk voor Vlaanderen, als kleinere bosjes in parken, tuinen en aan de rand van wegen en rivieren. Allemaal vormen ze een belangrijk stukje in de Vlaamse bospuzzel. 

Boswijzer

Sinds de jaren ’90 wordt de bosoppervlakte in Vlaanderen in kaart gebracht. Nadeel van de ‘oude’ methode was dat ze was gebaseerd op een eerdere generatie van luchtfoto’s en veldopnames. Dit was heel arbeids- en tijdsintensief. Met de Boswijzer, een boskartering nieuwe stijl, wordt er gewerkt met digitale luchtfotografie met zeer hoge resolutiebeelden die automatisch verwerkt kunnen worden. Gemakkelijker, maar ook heel nauwkeurig.

Vlaams minister Joke Schauvliege: “Het grote voordeel is dat deze objectieve geautomatiseerde methode eenvoudig kan herhaald worden in de toekomst. Voortaan zullen we om de twee jaar de evolutie van het bosbestand in Vlaanderen nauwgezet in kaart kunnen brengen. Met de Boswijzer kunnen we de toestand sneller evalueren én indien nodig het bosbeleid bijsturen.”

Bij de boskartering 2010 wordt d.m.v. digitale luchtfoto’s in een 1ste stap een onderscheid gemaakt tussen groen en niet-groen. In een 2de stap wordt een digitaal hoogtemodel gemaakt en een onderscheid tussen hoog groen (= bomen, hoogte > 3 m) en laag groen. In een 3de stap wordt de ‘bomenkaart’ omgezet in een ‘boskaart’.

De nulmeting van de Boswijzer 2010 geeft volgende cijfers voor Vlaanderen:

 

 

Bos 2010

West-Vlaanderen

 10.551

Oost-Vlaanderen

 22.551

Vlaams-Brabant

 32.166

Antwerpen

 58.455

Limburg

 53.701

Vlaanderen

177.424

Vlaams minister Joke Schauvliege: “De vorige meting van tien jaar geleden gebruikte een andere, minder geavanceerde methodiek. De nieuwe methode staat technologisch veel verder zodat de cijfers van de Boswijzer 2010 vanaf nu kunnen gelden als referentie voor de volgende metingen. Zo vertrekken we nu met het gegeven dat 13 procent van het Vlaams grondgebied bos is.

Omwille van de vernieuwde methodiek is vergelijking met de voorgaande boskartering onmogelijk. Het belangrijkste van de nieuwe Boswijzer is dat er eindelijk een objectief instrument is dat zowel het beleid als iedereen die bekommerd is om het bos in Vlaanderen, een scherper en nauwkeuriger zicht geeft op de evolutie van het bos in Vlaanderen. Zo kan iedereen ook met dezelfde gegevens en taal spreken.”

Miljoenste Boom

Als symbool waarom inspanningen nodig blijven om Vlaanderen bosrijker te maken, plantte minister Schauvliege op een privé-eigendom in Herzele de Miljoenste Boom voor Vlaanderen - een forse kastanjeboom. Dat was een orgelpunt van de campagne 1 Miljoen Bomen voor Vlaanderen, een initiatief van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) dat in de zomer van 2008 van start ging om de Vlaamse bosuitbreiding een duwtje in de rug te geven.

Dat de Miljoenste Boom kon worden geplant één jaar voor de vooropgestelde deadline van 31 juli 2012, illustreert de dynamiek van de actie. Minister Schauvliege: “Die is in ruime mate te verklaren doordat tal van partners zich als sponsor achter de campagne hebben gezet, van privé-eigenaars, lokale besturen, bedrijven tot tal van middenveldorganisaties.”

Lees het volledige persbericht in bijlage

03/10/2110
Bij de aanplant van de Miljoenste Boom in Vlaanderen vandaag in Herzele pakte Vlaams minister uit met de Boswijzer. Dit is een nieuwe methode om de evolutie van de bosoppervlakte in Vlaanderen nauwgezetter te volgen.