Eerste Vlaamse hondenfokkersverenigingen officieel erkend

PrintE-mail
20/06/2016

De voorbije jaren kwamen de vernauwde genetische diversiteit en de erfelijke aandoeningen bij sommige hondenrassen vaak in de actualiteit.  De problemen zorgen in de eerste plaats voor veel leed bij de dieren zelf, maar evenzeer bij hun baasjes. Kopers van een schattige pup zien hun trouwe viervoeter na verloop van tijd lijden en krijgen in sommige gevallen te maken met onvoorziene en hoge dierenartskosten.

Duurzame fokkerijtechnieken vormen een bewezen, goed functionerende en wetenschappelijk onderbouwde aanpak om (ras)populaties op genetisch vlak te verbeteren. Ook voor honden is fokkerij de meest geschikte aanpak om erfelijke aandoeningen weg te werken uit de raspopulatie en om de genetische diversiteit te verruimen. Een kritische succesfactor daarbij is dat de fokdoelstellingen collectief moeten worden nagestreefd. Erfelijke kenmerken van een raspopulatie zullen maar wijzigen als meerdere fokkers tegelijk eenzelfde doel voor ogen hebben. Het organiseren en uitvoeren van een fokprogramma vergt een belangrijke investering van de fokkers, die zich daartoe organiseren in fokkersverenigingen. 

De Vlaamse regelgeving voorziet dat fokkersverenigingen die aan strikte criteria voldoen, hiertoe officieel erkend kunnen worden. Daartoe moeten de fokkersverenigingen onder meer een centrale databank opzetten waarin zowel de genetische identiteit als de resultaten van verplicht uit te voeren onderzoeken van fokdieren geregistreerd worden. De koppeling van die onderzoeksresultaten aan de afstammingsgegevens van het moeder- en vaderdier, laat toe om in te schatten of nakomelingen een bepaalde erfelijke aandoening zullen vertonen of niet.  De erkende fokkersverenigingen moeten deze informatie ter beschikking stellen van hun fokkers, zodat zij een weldoordachte paringskeuze kunnen maken. Onder voorwaarden die door de erkende verenigingen werden uitgewerkt, kunnen ook niet-leden een beroep doen op hun diensten, zoals bijvoorbeeld een paringsadvies op basis van testresultaten.

Tot dusver waren er nog geen hondenfokkerijverenigingen erkend, maar daar komt nu verandering in. 

Vlaams minister Joke Schauvliege heeft een erkenning verleend aan de Vlaamse Fokkerijcommissie KMSH vzw en aan het Nationaal Verbond van Belgische Kynologen vzw. Deze beide fokkersverenigingen worden erkend voor het bijhouden van rasstamboeken voor meerdere hondenrassen en nemen het voortouw om de problematiek van de erfelijke aandoeningen aan te pakken. Ze verdienen hiervoor alle waardering.  De minister engageerde zich ook om een gunstig gevolg te geven aan een projectvoorstel om een fokwaardeschatting voor heupdysplasie te ontwikkelen. In dit kader zal een subsidie worden verleend van 30.000.  

De minister besliste om de vereniging Animaux Zoo vzw niet te erkennen gezien niet aan alle erkenningsvoorwaarden is voldaan.  De erkenningsprocedure voor de Vlaamse vereniging voor Duitse Herdershonden vzw zal op korte termijn kunnen worden afgerond. De erkenningsaanvraag door de vereniging V.O.E vzw wordt verder onderzocht en beoordeeld door de administratie.  

Minister Schauvliege: “We moeten dringend maatregelen nemen tegen de verspreiding van erfelijke aandoeningen bij honden. De ervaringen bij andere diersoorten hebben ons geleerd dat dé sleutel daarvoor ligt bij de verenigingen waarin de fokkers zich groeperen om gezamenlijke doelen na te streven. Ik ben dan ook verheugd dat ik de eerste hondenfokkersverenigingen kon erkennen. De erkenningsvoorwaarden waaraan de fokkersverenigingen moeten voldoen, zijn uitgebreid en niet door alle verenigingen van vandaag op morgen te bereiken. Niettemin roep ik de niet-erkende fokkersverenigingen op om een tand bij te steken, want ik ben er van overtuigd dat dit de enige weg vooruit is.”

 

Meer informatie over de wetgeving en nuttige informatie op het vlak van de hondenfokkerij ? 

http://lv.vlaanderen.be/nl/dier/paarden-ezels-insecten-honden/honden/veelgestelde-vragen-over-hondenfokkerij