Extra fiscale maatregelen voor beheer van natuur en bos

Print
12/05/2017

Op voorstel van Bart Tommelein, Vlaams minister van Financiën en Begroting, en Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering een reeks fiscale maatregelen goedgekeurd voor een efficiënter beheer van natuur en bos.

Op dit moment bestaat er een aantal uiteenlopende fiscale gunstmaatregelen voor natuur en bos. 

De Vlaamse regering wil die nu stroomlijnen en uitbreiden. Bovendien geldt sinds de herziening van het Vlaamse Natuurdecreet het principe “gelijke monniken, gelijke kappen”. De fiscale gunstmaatregelen zullen dus gelden voor álle terreinbeherende verenigingen, lokale besturen, vennootschappen en privépersonen.

Vandaag bestaat er al een vrijstelling van de erfbelasting en de onroerende voorheffing voor bossen en gronden gelegen in het VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk). De vrijstellingen worden uitgebreid naar de schenkbelasting en registratierechten bij verkoop. De gehanteerde tarieven voor de vrijstellingen lopen op naarmate het betrokken gebied natuurdoelen realiseert. 

Vrijstellingen

Natuurgebied dat 25% natuurdoelen realiseert

Natuurgebied dat 90% natuurdoelen realiseert

Natuurreservaat

Erfbelasting

50%

75%

100%

Schenkbelasting

75%

100%

100%

Registratierechten

 

 

100%

Onroerende voorheffing

 

 

100%

Wie dus een natuurreservaat beheert, kan dat gebied erven, krijgen, kopen of beheren zonder fiscale lasten.  De nieuwe vrijstellingen gelden zodra men een intentieverklaring met het Agentschap Natuur en Bos kan voorleggen. Voor de bestaande fiscale vrijstellingen is een overgangsperiode van twee jaar voorzien. 

“Met deze maatregelen willen wij iedereen mee aan boord trekken in het Vlaamse natuurbeheer” zegt Joke Schauvliege.“De overheid geeft aanzienlijke fiscale stimulansen voor wie de natuurdoelen realiseert”, besluit Bart Tommelein.