Extra investering van 9 miljoen euro voor asbestafbouw door lokale besturen

Print
03/04/2018

 

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse Regering vandaag in de begrotingscontrole-2018 bijkomend 9 miljoen euro vrijgemaakt voor steun aan asbestafbouwprojecten van lokale besturen.

In het Vlaamse asbestafbouwbeleid moet voldoende aandacht gaan naar de ondersteuning van lokale besturen, aangezien zij drie verschillende rollen moeten opnemen: als beheerder en eigenaar van een eigen gebouwenpatrimonium, als organisator en coƶrdinator van gemeentelijke asbestafbouwprojecten en als milieuhandhaver.

Joke Schauvliege: “De groeiende bewustwording bij lokale besturen en burgers over de baat van versnelde asbestverwijdering is een positief en duidelijk signaal. Ik wil lokale besturen bijkomende expertise en begeleiding bieden om dergelijke projecten op te starten en de uitvoeringskwaliteit ervan te garanderen.”

Een lokaal bestuur kan autonoom een beleidsinstrumentarium samenstellen voor asbestverwijdering. Een lokaal bestuur kan dus zelf een versnellingsbeweging generen op eigen grondgebied met een bijhorend financieel interessant en ontzorgend aanbod voor de deelnemende burger.

Volgende asbestafbouwprojecten komen in aanmerking voor subsidies:

- samenkoopformules voor asbestanalyses en -inventarisatie;

- bronophalingsformules voor inzameling asbestcement;

- samenkoopformules voor asbest dak- en gevelrenovaties;

- samenkoopformules voor de verwijdering van niet-hechtgebonden asbesttoepassingen in woningen en appartementen.

De subsidieerbare onkosten omvatten:

- projectcoƶrdinatie;

- inzameling en verwerking van asbestcement afval;

- bronverpakking asbestcement afval voor veilige afvoer naar recyclagepark;

- cofinanciering verwijdering van losgebonden asbesttoepassingen in woningen en appartementen;

- externe asbestdeskundige voor kwaliteitscontroles en asbestinventarisaties;

- externe bouwtechnische expertise.

Joke Schauvliege: “Na de 7,5 miljoen euro extra investeringen in asbestafbouw in scholen maakt de Vlaamse regering nu 9 miljoen euro vrij voor asbestafbouw door lokale besturen. Deze inspanningen passen in de realisatie van een asbestveilig Vlaanderen.”