Geluidsnormen muziekactiviteiten definitief goedgekeurd

Print
20/02/2012

Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege keurde de Vlaamse Regering de reglementering van het maximaal geluidsniveau op muziekactiviteiten definitief goed.

De Raad van State bracht in januari advies uit over de geluidsnormering bij muziekactiviteiten. In dat advies werden geen inhoudelijke bezwaren gemaakt tegen de reglementering.  Op enkele kleine aanpassingen na is de tekst van de regelgeving ongewijzigd gebleven ten opzichte van het Besluit dat op 23 december door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurd werd (http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/geluidshinder/beleid/muziek). Het flankerend beleid is ondertussen verder uitgewerkt. Zo wordt er o.a. een subsidie voorzien voor provincies en gemeenten voor de aankoop van geluidsmeters die zij dan ter beschikking kunnen stellen van verenigingen.

Vanaf 1 januari 2013 zijn de normen bindend en afdwingbaar. Dit jaar kan iedereen zich voorbereiden op de invoering van de nieuwe regelgeving. Het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) en het Muziekcentrum Vlaanderen organiseren op vraag van minister Schauvliege in maart in elke provincie infosessiesover de nieuwe regelgeving (6 maart in Limburg, 8 maart in Antwerpen, 12 maart in West-Vlaanderen, 19 maart in Oost-Vlaanderen, 22 maart in Vlaams-Brabant). Er zijn al 950 personen ingeschreven. Inschrijven kan nog tot eind februari via de website van LNE.

Op woensdag 29 februari organiseert minister Schauvliege samen met de gemeente Merelbeke een persconferentie. Naast informatie over de geluidsnormen en het flankerend beleid wordt een ‘good practice’ belicht