Kabinetsmedewerkers

PrintE-mail

SAMENSTELLING kabinet
kabinet.schauvliege@vlaanderen.be

Algemeen    
Sam De Smedt   Kabinetschef
Carine Cackebeke   Secretariaat kabinetschef
Deborah Lammens   Secretariaat en agenda minister
Rutger De Reu   PrivĂ©secretaris
Gunther Landuyt   Kabinetssecretaris
Mathias Maertens   Begrotingsraadgever
Lode Soenen   ICT & Telefonie
Brett Pandolfi   Aanwijzer
Karen Demeyere   Onthaal
Guido Jacob   Onthaal
Johan Symoens   Chauffeur
Tim Van den bussche    Chauffeur
Claudine D'hauwers   Kok
     
     
Cel Leefmilieu en Natuur    
Hugo Geerts   Adjunct-Kabinetschef Leefmilieu en Natuur
Afval, Bodem
Sibylle Verplaetse   Raadgever Land, Grond en Mest
Caroline Van den bergh   Juridisch Raadgever & milieuvergunningen
Filiep Cardoen   Raadgever Natuur
Karel Debeuf   Raadgever Klimaat, Lucht en Hinder
Peter Timmermans   Raadgever Delfstoffen
Kor Van Hoof                    Raadgever Water
Sanne Alexander   Raadgever Natuur
Lode Haest   Raadgever Natuur
Els De Smedt   Secretariaat Leefmilieu
     
Cel Ruimtelijke Ordening    
Michiel Boodts   Adjunct-Kabinetschef Ruimtelijke Ordening
Thomas Sterckx   Raadgever Ruimtelijke Ordening
Ignaas Claeys    Raadgever Ruimtelijke Ordening
Tom Thijsen    Raadgever Ruimtelijke Ordening
Simon De Boeck   Raadgever Ruimtelijke Ordening
Karin Schoovaerts   Secretariaat Ruimtelijke Ordening en Landbouw
     
Cel Landbouw    
Patricia De Clercq   Adjunct-Kabinetschef Landbouw
Annie Cool   Raadgever visserij 
Lieven Van Waes   Raadgever Landbouw
Dirk Maes   Beleidsmedewerker Landbouw
     
Cel Communicatie    
Jan Pauwels   Woordvoerder
Tine Vandecasteele    Adjunct-woordvoerder
Geert Strobbe   Raadgever communicatie
     

 

  Raadgever Delfstoffen
  Raadgever Delfstoffen

 

  Raadgever Delfstoffen
  Raadgever Delfstoffen

 

  Raadgever Natuur
  Raadgever Natuur