nv Mijnen krijgt vergunning voor opsporen van steenkoolgas in mijnconcessiegebied

PrintE-mail
19/04/2013

De Vlaamse Regering verleende vandaag aan de nv Mijnen een vergunning om steenkoolgas (geen schaliegas) op te sporen in de steenkoollagen van haar mijnconcessiegebied in het Kempens Bekken. nv Mijnen krijgt voor maximaal zes jaar het alleenrecht om de economische haalbaarheid van steenkoolgaswinning in haar mijnconcessiegebied te onderzoeken. Het betreft hier enkel een opsporingsvergunning, geen winningsvergunning. Om eventueel nadien over te gaan tot proefboringen is nog een milieu- en een stedenbouwkundige vergunning vereist, voorafgegaan door een milieueffectrapport. Om eventueel later tot effectieve winning over te gaan, zal nogmaals een milieu- en stedenbouwkundige vergunning vereist zijn, eveneens voorafgegaan door een milieueffectrapport.

nv Mijnen is een dochter van de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM). In 2011 richtte nv Mijnen (20%) samen met het Australische Dart Energy (80%) de projectvennootschap nv Limburg Gas op om het potentieel van methaangaswinning uit de Limburgse steenkoollagen te onderzoeken. Dart Energy is in Europa onder meer al actief in het Verenigd Koninkrijk en in Polen.

Onconventionele gaswinning

Het winnen van steenkoolgas (CoalBed Methane of CBM) is een vorm van onconventionele gaswinning. Onconventionele gasreserves zitten in dichte, moeilijk doorlatende lagen, zoals steenkoollagen. Conventionele gasreserves zijn veel gemakkelijker te winnen, maar de onconventionele gasreserves zijn wereldwijd veel groter.

Voor de onconventionele gaswinning worden verschillende technieken gebruikt. Eén daarvan is het zogenaamde “fracking” of “hydraulisch fractureren”. Hierbij worden onder hoge druk grote hoeveelheden water, zand en chemicaliën ingespoten, met mogelijk een grote impact op het leefmilieu. Door de grote druk breekt het gesteente. Dit is een techniek die noodzakelijk is voor het winnen van bijvoorbeeld schaliegas. Voor het winnen van steenkoolgas wordt een andere, veel minder milieubelastende techniek gebruikt: door het afpompen van het formatiewater en de hieruit volgende drukverlaging, komt het gas van de kolen op natuurlijke wijze vrij. Dit gas wordt vervolgens door een afgesloten voerbuis via de verticale boring naar de oppervlakte geleid.

 

Steenkoolgas in Vlaanderen

Ook in Vlaanderen, meer bepaald in het Kempens Bekken, is er steenkoolgas aanwezig. nv Mijnen krijgt nu een vergunning om steenkoolgas (methaangas) op te sporen in de steenkoollagen van haar mijnconcessiegebied in het Kempens Bekken. Het vergunningsgebied strekt zich uit over een oppervlakte van 363 km2 op het grondgebied van de gemeenten As, Beringen, Dilsen-Stokkem, Genk, Ham, Hasselt, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Leopoldsburg, Maasmechelen, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek, Zonhoven en Zutendaal. Indien de resultaten van de opsporingsfase positief zijn, kan nv Mijnen mogelijks een aanvraag voor een winningsvergunning  indienen. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege beklemtoont dat bij deze eventuele winning van steenkoolgas geen gebruik zal gemaakt worden van de techniek van “hydraulisch fractureren” (fracking) wat wel noodzakelijk is voor het winnen van bijvoorbeeld schaliegas.

 

Voor Vlaanderen is de aanvraag van nv Mijnen een primeur. Het decreet betreffende de Diepe Ondergrond werd in 2009 goedgekeurd om in een bepaald gebied het tijdelijk alleenrecht van de opsporing en winning van koolwaterstoffen, zoals steenkoolgas, te kunnen verlenen. Daarnaast blijven de verplichtingen inzake de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de milieueffectrapportage onverkort van toepassing.

 

Geologisch onderzoek

In de eerste twee jaar van de opsporingsfase zal nv Mijnen via een deskstudie de plaatselijke geologie en omgeving onderzoeken om een geschikte locatie voor een proefboring te vinden. Indien die gevonden wordt, zal nv Mijnen een verticale kernboring uitvoeren, mits de nodige vergunningen, om het steenkoolgasvolume en de eigenschappen van de steenkoollagen te bepalen. Mochten die resultaten positief zijn, dan kan er desgevallend een proefinstallatie opgetrokken worden.

Vlaams minister Joke Schauvliege: “De nv Mijnen krijgt gedurende maximaal zes jaar het alleenrecht om de economische haalbaarheid van steenkoolgaswinning in haar mijnconcessiegebied te onderzoeken. Als de opsporingsfase positief wordt afgerond, kan mogelijk een winningsvergunning aangevraagd worden. Er zijn dus voldoende en afdoende garanties ingebouwd om potentiële milieueffecten grondig te onderzoeken en te beoordelen alvorens toelating te geven tot winning van steenkoolgas in Vlaanderen.”