Over Joke

Print

PERSOONLIJKE GEGEVENS

 • Geboren te Gent op 16 maart 1970
 • Gehuwd, twee kinderen
 • Contactgegevens :

Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-Laan 20 bus 1
1000 Brussel
Tel. 02 552 63 00
kabinet.schauvliege@vlaanderen.be

DIPLOMA's

 • Licentiaat rechten, optie administratief en publiekrecht Rijksuniversiteit Gent (1993)
 • Getuigschrift postuniversitaire cyclus milieurecht en milieusaneringsrecht Rijksuniversiteit Gent (1995)

PROFESSIONELE LOOPBAAN

 • Advocaat aan de balie van Gent (1993-2004)
 • Adjunct-juridisch adviseur ministerie van Justitie (1995-1996)
  • Jurist rechterlijke orde
  • Opvolging oprichting Hoge Raad voor de Justitie
 • Medewerker kabinet minister van Justitie Tony Van Parys (1998-1999)
  • Bevoegdheid : strafuitvoeringsrechtbanken

POLITIEKE LOOPBAAN

 • Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw (25 juli 2014-...)
 • Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur (13 juli 2009-2014)
 • Nationaal ondervoorzitter van CD&V (2008-2009)
 • Vlaams parlementslid (2004-2009)
  • Ondervoorzitter CD&V-fractie Vlaams Parlement
  • Lid van:
   • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
   • Commissie Vlaamse Grondwet
  • Opvolging thema’s Behoorlijk bestuur, Verenigingsleven en Duurzame Ontwikkeling
  • Voorstellen van resolutie omtrent fijn stof, asbest, niet-ioniserende straling, betaalbare bouwgronden, de maritieme toegang tot de haven van Gent.
  • Voorstellen van decreet omtrent zorgwonen, ruimtelijke ordening en grond-en pandenbeleid.
 • Schepen in Evergem (2007-2009)
  Bevoegdheden : Ruimtelijke Ordening, Jeugd en jeugdinfrastructuur, Natuurontwikkeling en Toerisme
 • Federaal volksvertegenwoordiger (1999-2003)
  Lid van de commissie Justitie en de commissie Corporate Governance, Naturalisaties, Verzoekschriften en Volksgezondheid
 • Gemeenteraadslid Evergem (1994-…)

ENGAGEMENT EN MAATSCHAPPELIJK ENGAGEMENT

 • Lid Raad van Bestuur Emmaüs vzw
 • Lid Raad van Bestuur Dienstverleningscentrum H. Hart
 • Lid Raad van Bestuur AHOSA (Anders Horen door Spraakafzien)
 • Bestuurslid Algemeen Christelijk Werknemersverbond (ACW) nationaal, arrondissementeel en lokaal.

100% Joke

Sociaal engagement is de familie Schauvliege ingebakken. De overtuiging om ten dienste staan van anderen dreef dochter Joke via de jeugdbeweging VKAJ en tal van verenigingen naar de politiek. Dat politiek ingrijpend op ons leven kan inwerken, ondervond ze genoegzaam als lid van de gemeentelijke jeugdraad.

Aangestoken door die maatschappelijke inzet wou Joke na haar studies rechten zelf verantwoordelijkheid opnemen. Het begon met een plaats op de lokale CVP-lijst in Evergem in 1994. Zij werd het jongste gemeenteraadslid. Later ging ze aan het werk op het kabinet van toenmalig minister van Justitie Tony Van Parys, en was ze tien jaar advocaat aan de balie in Gent.

Daar bleef het niet bij. In 1999 werd ze verkozen tot parlementslid in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Haar campagne “zet uw joker in” en haar tienduizenden huisbezoeken leverden een pak stemmen op. Terwijl zij voor de partij de enige nieuwverkozene was, werd de partij naar de oppositie gestuurd en door velen ten dode opgeschreven.

In 2003 lanceerde Joke de webpetitie “Dehaene erop” om de gewezen premier op de Europese lijst te krijgen. Zelf werd ze in 2004 de Oost-Vlaamse lijsttrekker voor de Vlaamse verkiezingen. Ze behaalde de derde beste CD&V-score voor heel Vlaanderen.

In het Vlaams Parlement is Joke ondervoorzitter van de CD&V-fractie. Zij volgt vooral de thema’s Ruimtelijke Ordening, Behoorlijk Bestuur en Klantvriendelijkheid, Verenigingsleven en Duurzame Ontwikkeling. Zij is de auteur van partijstandpunten als ‘Respect voor ruimte en wonen’.

Sinds begin 2007 is Joke schepen in Evergem. De functie van minister kon niet gecombineerd worden met een schepenambt. Daarom werd ze als schepen vervangen door een partijgenoot. Joke blijft ondertussen wel gemeenteraadslid in Evergem.

Van juni 2008 tot aan haar ministerschap was Joke Schauvliege nationaal ondervoorzitter van CD&V.

Bij de Vlaamse verkiezingen van 7 juni 2009 trok Vlaams volksvertegenwoordiger Joke Schauvliege zeer succesvol de Oost-Vlaamse CD&V-lijst. Ze behaalde 51.810 voorkeurstemmen; de hoogste score in heel Oost-Vlaanderen.

Op 13 juli 2009 legde Joke Schauvliege de eed af als Vlaams minister voor Leefmilieu, Natuur en Cultuur.

Bij de verkiezingen van 25 mei 2014 trok Vlaams minister voor Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Joke Schauvliege de Oost-Vlaamse CD&V-lijst voor het Vlaams parlement en behaalde een uitstekend resultaat met 55.291 voorkeurstemmen.

Op 25 juli 2014 legde Joke Schauvliege de eed af als Vlaams minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw.

Joke is gehuwd, ze heeft twee kinderen. Omdat haar gezin heel belangrijk is, besteedt ze haar vrije tijd zo veel als mogelijk aan dochter Kato, zoontje Florian en haar man Peter. Joke is ook fietsliefhebber. Zo fietste ze in 2013 de Mont Ventoux op.