Uitbetaling 6,4 miljoen euro crisissteun aan rundvee- en schapenhouderij

Print
03/05/2017

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, meldt dat de crisissteun wordt uitbetaald aan de rundvee- en schapenhouders die blijvende graslanden aanhouden voor hun dierlijke productie.

Omwille van de moeilijkheden in de veehouderij werd in 2016 een eenmalige crisisenveloppe van 10 miljoen euro vrijgemaakt. In overleg met de landbouworganisaties werd beslist om deze extra middelen uit te betalen aan: 

-          varkenshouders die deelnemen aan de antibioticagebruikregistratie van vzw Belporc;

-          melkveehouders die beschikken over een IKM-certificaat;

-          schapen- en rundveehouders met blijvende graslanden.

De varkenshouders en de melkveehouders met IKM-certificaat ontvingen het steunbedrag reeds in maart 2017. Nu volgt de uitbetaling aan de schapen- en rundveehouders.

De steun wordt toegekend per hectare blijvend grasland dat de landbouwer in 2016 aanhield, met een minimum van 5 hectare en een maximum van 30 hectare per landbouwer.

In totaal hebben 8.856 schapen- en rundveehouders recht op 48 euro per hectare blijvend grasland.

Joke Schauvliege: “Ik heb veel tijd en moeite ge├»nvesteerd om de Europese Unie in de nasleep van het Ruslandembargo te overtuigen van de nood aan bijkomende steun voor de noodlijdende sectoren, maar finaal ben ik daar in geslaagd. Deze maatregel ondersteunt de landbouwers die zorgen voor een duurzaam uitbatingsmodel, waarbij de productie van melk, runds- of schapenvlees maximaal wordt gedragen door lokaal eigen ruwvoeder. Voor deze graslandmaatregel werd een totaalbudget van  6,4 miljoen euro uitgetrokken.”