Opening Rozekensbos in Aalst

29-04-2018

Rozekensbos in Aalst geopend. Natuur en bos voor jong en oud met middelen uit het boscompensatiefonds