Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, voorziet in 2018 en 2019 telkens vijf miljoen euro voor initiatieven die ontharding van de bodem (het wegnemen van beton, asfalt of gebouwen) stimuleren. Tot en met 9 november 2018 kunnen overheden, (burger)verenigingen, organisaties, bedrijven en scholen onthardingsprojecten indienen bij het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.

De initiatiefnemers kunnen beroep doen op inhoudelijke expertise, communicatie en subsidies. Het betreft dus een breed traject om samen te werken aan een onthardingscultuur. De omslag in het ruimtegebruik moet mee het hoofd bieden aan de maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaat, watertekort en -overlast, demografie, mobiliteit en energie.

Via de website www.omgevingvlaanderen.be/ontharden kan er een subsidieaanvraag worden ingediend, die tot 75% van de onkosten dekt en maximaal 250.000 euro bedraagt. Elke aanvrager kan maximaal 3 projecten indienen.

Drie types van onthardingsprojecten komen in aanmerking: onthardingsprojecten met quick win, coalitievormende onthardingsprojecten en systemische onthardingsprojecten.

Bij onthardingsprojecten met quick win gaat het om concrete dossiers die binnen de drie jaar kunnen uitgevoerd worden: een school die speelplaats wil ontharden, een gemeente die een plein wil opbreken, een grondeigenaar die een gebouw van zijn perceel wil verwijderen.

Bij coalitievormende onthardingsprojecten gaat het om een bepaald gebied dat men samen met anderen wil ontharden. Via een pilootproject leidt dit tot een realisatie op middellange termijn. Het gaat bijvoorbeeld om bewoners van een bouwblok die samen het binnenplein willen ontharden of gemeenten die samen de groenblauwe structuren over de gemeentegrenzen heen willen versterken. 

Op grote schaal ontharden en hiervoor een visie uitwerken om naar een uitvoering te kunnen gaan, kan binnen systemische onthardingsprojecten. Enkele voorbeelden: een gemeente wil een onderzoek voeren naar het schrappen van wegen en infrastructuur, een intercommunale wil een visie ontwikkelen op het herstructureren van verkavelingen zodat ontharding ontstaat, of een bedrijvengroep wil uitwerken hoe ze structureel tot ontharding kan overgaan op haar terreinen.

Joke Schauvliege: “Met de subsidie voor onthardingsprojecten wil ik een aantal proeftuinen opstarten. Dit moet niet enkel leiden tot concrete onthardingen op het terrein maar ook tot kennisopbouw en -deling. Voor 2019 voorzie ik eveneens vijf miljoen euro voor onthardingsprojecten. Daarvoor zal volgend jaar een nieuwe projectoproep gelanceerd worden”.