Een woning (ver)bouwen, (ver)kopen of (ver)huren? Daar komt heel wat papierwerk bij kijken. Daarom lanceren het Vlaams Energieagentschap (VEA), het departement Omgeving, Wonen-Vlaanderen en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) in opdracht van de drie bevoegde ministers Bart Tommelein, Liesbeth Homans en Joke Schauvliege de woningpas in. De woningpas is een gratis digitaal paspoort dat een heleboel beschikbare informatie over een woning bundelt en ter beschikking stelt van de eigenaar. Eenvoudig te consulteren op woningpas.vlaanderen.be met het persoonlijk token, de e-id of via de it’s me-app.

Vlaams ministers Bart Tommelein, Liesbeth Homans en Joke Schauvliege voeren de woningpas in, een gratis digitaal paspoort voor elke woning. De databanken van verschillende Vlaamse agentschappen en departementen worden voor het eerst aan elkaar gekoppeld en op een overzichtelijke manier voorgesteld via één centraal platform. Met deze woningpas wil de Vlaamse overheid het (ver)bouwen, (ver)kopen of (ver)huren van een woning vereenvoudigen.

De invoering van de woningpas verloopt gefaseerd. In eerste instantie vinden woningeigenaars er administratieve informatie over het gebouw, de indeling, de ligging en informatie uit de EPB-aangifte of het energieprestatiecertificaat, indien dit werd opgemaakt. De eigenaar kan omgevingskaarten raadplegen en downloaden zodat hij/zij meer zicht krijgt op de overstromingsgevoeligheid, de bestemming volgens het Gewestplan of andere geografische informatie in Geopunt Vlaanderen zoals rioleringskaarten en luchtkwaliteitskaarten kan opzoeken.

In de toekomst zal de woningpas worden aangevuld met meer informatie, en komen er steeds meer attesten bij. Woningeigenaars zullen de info kunnen delen met anderen of hen toegang kunnen geven tot hun woningpas: handig voor bouwpartners, toekomstige kopers of huurders, notaris of makelaar. Later zal de burger zijn woningpas ook zelf aanvullen met bijkomende informatie (attesten, plannen, foto’s, uitgevoerde werken, …).

Energie-renovaties aanmoedigen

De woningpas zorgt niet enkel voor een administratieve vereenvoudiging. Het is ook een uitgelezen instrument om het Renovatiepact mee te helpen realiseren. Het Renovatiepact 2050 speelt een belangrijke rol in het behalen van de klimaatdoelstellingen en is een overeenkomst tussen de voltallige bouwsector, middenveldorganisaties en de overheid. Het doel is om ervoor te zorgen dat we onze gebouwen beter  renoveren en de energieprestatie en het comfortniveau van onze woningen verhogen. Als men over een EPC of een EPB-aangifte beschikt, kan men deze informatie ook vergelijken met de gemiddelde energiescores in degemeente of stad, provincie en Vlaanderen. Aan de hand van de energie-informatie via het EPC in de woningpas kan men ook zien welke investeringen men best nog laat uitvoeren om een betere energieprestatie van de woning te bekomen. Door eigenaars inzicht te geven in de energetische toestand kan de woningpas tegelijk ook aanzetten tot een verbetering van de renovatiegraad van het Vlaamse woningenbestand. De Vlaamse Regering heeft de ambitie om tegen 2050 alle woningen en appartementen in Vlaanderen minstens even energiezuinig te maken als een energetisch performante nieuwbouwwoning van vandaag. 

Op die manier wil de woningpas ook een katalysator zijn om een duurzaam, kwaliteitsvol en energiezuinig gebouwenpark te realiseren tegen 2050! Meer weten? Ontdek snel uw woningpas op woningpas.vlaanderen.be.

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: ‘De woningpas is niet alleen een staaltje van doorgedreven administratieve vereenvoudiging, het is ook een Europese primeur. Voor het eerst biedt een overheid een dergelijke tool aan. Verschillende lidstaten volgen deze ontwikkeling op de voet. Met de woningpas willen we mensen ook stimuleren om hun woning energiezuiniger te maken. Enerzijds via het EPC+, waarbij woningen een energielabel krijgen. Anderzijds doordat eigenaars de energieprestatie van hun woning zullen kunnen vergelijken met gelijkaardige woningen in de buurt.’

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege: ‘De Woningpas brengt met één klik alle informatie over je woning de huiskamer binnen. Alle mogelijke informatie over je woning online en meteen beschikbaar, dat is pas administratieve vereenvoudiging. Gedaan met tijdrovende aanvraagprocedures. Met de Woningpas zijn vergunningen, attesten, kaarten en keuringen op elk moment binnen handbereik.’