Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege, en de CEO’s van ENGIE Benelux en Stora Enso Langerbrugge, Philippe Van Troeye en Chris De Hollander, hebben op 27 februari de eerste spadesteek gegeven voor de bouw van drie windturbines op de site van papierproducent Stora Enso in Gent. Het partnerschap op lange termijn tussen ENGIE Benelux en Stora Enso Langerbrugge is een toonvoorbeeld van een gezamenlijk streven naar meer duurzaam ondernemen.

Stora Enso Langerbrugge te Gent produceert jaarlijks 540.000 ton gerecycleerd kranten- en magazinepapier op basis van 100% Paper for Recycling, papierafval. De papierfabriek exploiteert ook twee kwalitatieve bio-warmtekrachtkoppeling energiecentrales die voorzien in alle nodige processtoom en in meer dan 70% van de elektriciteitsbehoefte. Sinds de herfst van 2016 stuurt Stora Enso Langerbrugge via een ondergronds warmtenet groene energie naar Volvo Car Gent, waar ENGIE ook drie windturbines heeft. De papierfabriek van Gent zet verder in op additionele hernieuwbare energie door de bouw van drie windturbines op haar site.

Wind4Flanders, een publiek-private samenwerking tussen ENGIE en de financierings-maatschappijen FIGGA, FINILEK, IKA en de Brusselse Elektriciteitsintercommunale (IBE), zal de drie turbines bouwen en financieren. Het gaat om een lokale investering van 15 miljoen euro. Deze windturbines worden toegevoegd aan de 24 windturbines die verspreid staan over de acht reeds bestaande parken die ENGIE alleen of in samenwerkingsverband heeft gebouwd in de Haven van Gent.[1] Dit project bevestigt de ambities van ENGIE om tegen 2020 meer dan 550 MW wind onshore uit te baten. Momenteel heeft ENGIE al een windvermogen van 307 MW. Hierdoor bevestigt ENGIE haar plaats als grootste groenestroomproducent van het land.

De drie windturbines op de Stora Enso site hebben elk een vermogen van 3,2 MW en zullen jaarlijks 21 GWh elektriciteit produceren, equivalent aan het gemiddelde jaarlijks elektriciteitsverbruik van 6.000 gezinnen. Als direct gevolg hiervan daalt de CO2-uitstoot met 9.600 ton per jaar.

Alle hernieuwbare elektriciteit van deze drie windturbines zal volledig worden aangewend om de papierproductie op de site van Stora Enso te Gent op een nog duurzamere manier te produceren.

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw: “De ‘Papierfabriek van Langerbrugge’ ligt me nauw aan het hart. Ik ben hier namelijk in de buurt opgegroeid en de fabriek is een belangrijke werkgever in de streek. Mijn grootvader was één van de eerste werknemers die hier in 1932 aan de slag ging. En ik vind het nog altijd fijn om de technologische ontwikkelingen en de investeringen in duurzaamheid van nabij te kunnen volgen: de eerste spadesteek voor de windturbines past in het hele traject dat Stora Enso heeft afgelegd.”

Chris De Hollander, Afgevaardigd Bestuurder Stora Enso Langerbrugge: “Met de bouw van deze drie windturbines staan we opnieuw een stapje dichter bij de intentie van Stora Enso om ‘goed te doen voor mens en planeet’.Deze samenwerking op lange termijn is een belangrijke verdere verankering inzake hernieuwbare energie-uitbating op onze site en ondersteunt ook de North Sea Port in haar ambitie om een duurzamere zeehaven te worden.”

Philippe Van Troeye, CEO van ENGIE BENELUX: “Windenergie is één van de hoekstenen van de energietransitie. In januari sloten we onze 150ste windturbine aan op het elektriciteitsnet. We bevestigden op die manier nog maar eens onze ambitie om tegen 2020 ons windvermogen te verhogen naar meer dan 550 MW. Ook de werf die we vandaag officieel openen, is een stap in deze richting.”

[1]Arcelor Mittal (17,25 MW); Gent Coal Terminal & Tower Automotive (6MW); Darsen 1 (6,15MW); Darsen 2 (7,05MW); Rodenhuize Electrabel (4MW); Volvo Cars (6,15MW); Volvo Trucks (6MW); Wondelgem (4MW)