Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering vandaag, vrijdag 7 december, beslist om 1,27 miljoen euro te investeren in de inrichting van een nieuw koppelingsgebied, namelijk Zelzate-Zuid, dat tot doel heeft om de leefbaarheid van de kanaaldorpen in de Gentse Kanaalzone te verbeteren.

Koppelingsgebieden zijn gebieden met functies zoals bos, natuur, landbouw of recreatie, die overgang maken tussen de woonkernen en economische zones. Zij hebben een bufferende en verbindende functie, en verbeteren de leefbaarheid van de kanaaldorpen.

In totaal zullen de inrichtings­werken 2,73 miljoen euro kosten. Naast de Vlaamse overheid dragen de provincie Oost-Vlaanderen, de gemeente Zelzate, North Sea Port, Arcelor-Mittal en het psychiatrisch centrum Sint-Jan Baptist bij tot dit project. In 2019 start de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) met de opmaak van de technische plannen, de werken op het terrein starten in 2021.

Het koppelingsgebied Zelzate-Zuid ligt op de rechteroever van het kanaal Gent-Terneuzen, ten zuiden van de E34, in de hoek van de afrit van de R4-Oost (John Kennedylaan) en ten noorden van de terreinen van Arcelor-Mittal Gent. Dit toekomstig parkgebied wordt vandaag gekenmerkt door landbouw­gronden, bossen, de psychiatrische instelling Sint-Jan Baptist en een woonlint. Het vormt een open ruimte tussen de Gentse havenbedrijven en de woonkern van Zelzate.

Joke Schauvliege: “Een nieuw parkgebied met tal van sportieve en recreatieve mogelijkheden zal een grote meerwaarde betekenen voor de bewoners van de Kanaalzone en van Zelzate in het bijzonder.”

Deze zone zal de komende jaren veranderen in een park voor de bewoners van Zelzate. De gemeente Zelzate investeert in drie voetbalterreinen met kantine en sportaccommodatie. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) staat in voor de aanleg van een park met voor elk wat wils. De sportieveling zal kunnen joggen op een Finse looppiste, voor de scouts en de jeugd van Zelzate komt er een avontuurlijk speelterrein met heuveltjes en een speelbos en de tuinier zal zich kunnen uitleven in de volkstuintjes. Ook een pluktuin zal niet ontbreken in dit park.

Dankzij de samenwerking met Arcelor-Mittal en PC Sint-Jan Baptist zullen het volledige parkgebied en een deel van de bestaande bossen toegankelijk zijn via wandelpaden. 

Naast de inrichting van het park is er ook aandacht voor nieuwe aanplantingen. De extra bomen en struiken zullen het gebied aankleden en bufferen tegen de omliggende wegen en industrie. Het naaldbos ter hoogte van de instelling wordt omgevormd naar een bos met inheemse beplanting zoals eik, beuk, hazelaar, lijsterbes.

Joke Schauvliege: “Een vrijliggend doorgaand fietspad, dat deel uitmaakt van de lange-afstand-fietsverbinding door de Kanaalzone, zal de nieuwe groene zone ontsluiten. Dit pad zal een veilige fietsverbinding realiseren tussen de industriezone en de dorpskern van Zelzate, ideaal om ook de enthousiaste scouts en sportieve voetballers veilig op hun bestemming te krijgen.”