Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering vandaag, vrijdag 14 september 2018, het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Petroleum-Zuid: gevangenis en technische schoolcampus’ vastgesteld.

Dit GRUP beslaat een totale oppervlakte van ongeveer 8 hectare op de site Petroleum-Zuid in Antwerpen (zie zwarte kader op onderstaande kaart), bestemd als gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen, namelijk voor de inplanting van een nieuwe gevangenis en een nieuwe technische schoolcampus.

De huidige gevangenis in Antwerpen, gelegen in de Begijnenstraat, dateert van 1855 en is sterk verouderd. Het daar beschikbare terrein heeft een oppervlakte van circa 1,6 hectare en is volledig ingesloten in het stadsweefsel, waardoor geen uitbreiding mogelijk is. In deze inrichting, met een theoretische capaciteit van 439 gedetineerden, is er een structurele overbevolking. Het is dan ook nodig om de bestaande inrichting te vervangen door een nieuwbouw, omdat alleen met aangepaste infrastructuur een humane detentie kan worden gegarandeerd.

Het Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AGSO) moet de huidige locatie aan de D'Herbouvillekaai verlaten om plaats te maken voor de ontwikkeling van het naastgelegen bedrijventerrein Blue Gate. Binnen het bestaande patrimonium beschikt AGSO niet over een geschikte ruimte voor de organisatie van de opleidingen ‘harde technieken’. De huidige vestigingen beschikken over onvoldoende atelierruimte. AGSO heeft nood aan één technische campus, zodat de beschikbare voorzieningen efficiënter en opleidingoverschrijdend kunnen worden ingezet. De inplanting van de schoolcampus is voorzien aan de noordzijde van het terrein.

De stedenbouwkundige voorschriften garanderen dat de nieuwe inplantingen worden afgestemd op het masterplan voor de globale ontwikkeling van het bedrijventerrein Blue Gate. Het gaat meer bepaald om de stedenbouwkundige inpassing, de groenvoorziening, de waterbeheersing, het parkeren en de ontsluiting. Er komen ook centrale en gemeenschappelijke parkeervoorzieningen. Daarnaast zijn er specifieke bepalingen op het vlak van verlichting en geluid.

Het ontwerp van GRUP wordt dit najaar onderworpen aan een openbaar onderzoek van zestig dagen, waarna de Vlaamse regering het GRUP definitief kan vaststellen.