Met enkele flinke spadeteken werd gisteren de laatste fase ingezet van de uitbreidingswerken Natuurgebied Het Zwin. Met de dijkdoorbraak wordt 140 ha extra getijdenatuur gecreëerd en dit vormt een  betere bescherming van kust en een mooie recreatie.