De Gentse Leievallei omvat de meersengebieden langs de Leie op het grondgebied van de stad Gent. Het gaat om een goedgekeurde fusie tussen de twee erkende reservaten Assels en Keuzemeersen, met daarenboven nog een uitbreiding van 28,5 hectare.

Het behoort tot een reeks natuurgebieden langsheen de oorspronkelijke Leie tussen Deinze en Gent. De Leievallei loopt stroomopwaarts verder met gebieden als de Latemse Meersen, de Heurnse meersen en de Leiemeersen van Asten en Bachte. Stroomafwaarts ligt nog het natuurreservaat Bourgoyen–Ossenmeersen.

De Gentse Leievallei is zeer belangrijk voor allerlei overwinterende en broedende water- en moerasvogels. Soorten als Dodaars, Krakeend en Waterral komen er verspreid broeden. Ook kleinere soorten zoals Blauwborst, Sprinkhaanzanger en Kleine Karekiet doen het zeer goed.

Doorheen De Gentse Leievallei lopen een aantal fiets- en wandelpaden. Er is een wandellus voorzien rond de Keuzemeersen en er werd een vogelkijkhut gebouwd.

Door de beslissing van de minister wordt de oppervlakte van het reservaat uitgebreid met 28,5 hectare, waardoor de totale oppervlakte momenteel 98,5 hectare bedraagt.

Natuurpunt ontvangt voortaan een jaarlijkse weerkerende subsidie van 42.192 euro voor het beheer van het reservaat en een eenmalig bedrag van 7.115 euro voor de opmaak van een beheerplan en het startbeheer.