De Vlaamse regering is goed op weg om haar streefdoel van één speelzone per gemeente te halen. Bij het begin van de legislatuur waren er in Vlaanderen 553 gekende speelzones in bos- of natuurgebieden, in 181 gemeenten. Nu staat de teller op 995 speelzones, in 270 gemeenten, goed voor 4.336 ha speelnatuur. Dat is de gemiddelde oppervlakte van een Vlaamse gemeente. Met het buitenspeelseizoen in het vooruitzicht bracht Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, een bezoek aan de speelzone Puttene in Maarkedal.

Een speelbos of speelzone is een stuk bos of natuur dat is voorbehouden voor spelende kinderen en hun begeleiders. Ze kunnen er kampen bouwen, ravotten, in de bomen klimmen,… Soms staan er speeltuigen maar veelal is de natuur er hun enige speelkameraad.

Op naar minstens één speelzone per gemeente

In het begin van de legislatuur waren er in Vlaanderen 553 gekende (tijdelijke en permanente) speelzones binnen bos- of natuurgebieden in 181 gemeenten, met een totale oppervlakte van 2.896 hectare. Midden juni 2018 stond de teller al op 995 speelzones in 270 gemeenten, goed voor 4.336 hectare speelnatuur.

Minstens één speelzone in negen op tien Vlaamse gemeenten tegen het einde van de legislatuur is dus een haalbare kaart. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), dat verantwoordelijk is voor het aanbod, blijft inzetten op méér en betere speelzones.

Behalve de concrete zoektocht naar minstens één speelzone per gemeente blijft het ANB ook in zijn reguliere werking inzetten op meer en betere speelzones in  gemeenten waar er al speelzones aanwezig zijn. Daarbij wordt verder constructief samengewerkt en afgestemd met andere partners zoals regionale landschappen, bosgroepen, terreinbeherende verenigingen, private boseigenaars en overige belanghebbenden. Ook de Ambrassade wordt als belangenvereniging regelmatig op de hoogte gehouden van de evolutie van de realisatie van speelzones.

Verder zal ook het wetgevend initiatief van de minister over de ‘omgekeerde toegankelijkheid’ in de praktijk en op korte termijn leiden tot een toename van vrij toegankelijke natuur waar ook kan gespeeld worden.

Puttene in Maarkedal: zo ziet de speelzone van morgen eruit

Om haar engagement voor de speelzones kracht bij te zetten met het buitenspeelseizoen in het vooruitzicht, bracht Vlaams minister Joke Schauvliege een bezoek aan de speelzone Puttene in Maarkedal.

“Kinderen zouden in elke gemeente een plek moeten hebben waar ze vrij kunnen genieten van de natuur. Spelen in de natuur heeft gunstige effecten op de ontwikkeling en gezondheid van kinderen en het verhoogt hun betrokkenheid bij de natuur. Puttene is een uitstekend voorbeeld van zo’n speelnatuur”, zegt Joke Schauvliege.

De speelzone Puttene werd aangelegd door het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw, samen met de gemeente Maarkedal, op het domein van het vroegere rusthuis in Etikhove. Het project kadert binnen een ruimere groenblauwe structuur ‘Veilig groen lint rond Etikhove’ en behoort tot de mooiste voorbeelden van speelnatuur in de regio. Met zijn breed aanbod aan speelnatuur – onder meer een kabouterhoekje, een speelwoud en een fruitige speelweide – en zijn aandacht voor natuurbeheer is Puttene een voorbeeld van ‘de speelzone van morgen’.

Meer informatie

Zoek je een leuke speelzone in je buurt? Wil je ook een speelzone inrichten in je gemeente? Inspiratie vind je genoeg op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos (www.natuurenbos.be); https://www.natuurenbos.be/inspirerende-speelzones

Je vindt er o.a. een kaart met alle (zomer)speelzones in Vlaanderen (www.natuurenbos.be/spelen) en een professionele stappenwijzer om zelf een speelzone aan te leggen (www.natuurenbos.be/een-speelzone-aanleggen).