Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, is tevreden dat het Vlaams Parlement vandaag haar ontwerp van decreet heeft goedgekeurd, waardoor in bossen en natuurgebieden van de Vlaamse overheid wandelaars binnenkort de voorgeschreven paden mogen verlaten.

Joke Schauvliege: “De natuur is van iedereen. De 52.000 hectare openbare bossen, die door de gemeenschap zijn betaald, zullen voor de ganse gemeenschap toegankelijk zijn. Kwetsbare delen van het bos zal men uiteraard niet mogen betreden. De jeugdverenigingen waren al jaren vragende partij om in het bos te mogen spelen, zonder eerst een stapel paperassen in te vullen.”

Een kort overzicht van de reikwijdte van de maatregel:

- Mag iedereen nu van het pad? Neen, in het belang van de natuur houden we het op wandelaars, lopers en rolstoelgebruikers. Fietsers, mountainbikers of ruiters moeten op de paden blijven die voor hen voorzien zijn.  Ook mensen met een hond moeten op het pad blijven en hun hond aan de lijn houden.

- Mogen we overal van het pad? Dat is het uitgangspunt. We willen dat wandelaars de natuur ten volle kunnen beleven, ook buiten de paden. Maar we willen natuurlijk niet dat de natuur daar het slachtoffer van wordt. Op bepaalde plaatsen kan het daarom niet. De natuur is er te kwetsbaar, de dieren hebben er rust nodig of de veiligheid van de bezoeker is in gevaar. Op de website www.natuurenbos.bezullen binnenkort de kaarten terug te vinden zijn waarop dergelijke zones zijn aangeduid.

- Mogen we altijd van het pad? In principe wel. Tenzij er een reglement is dat het anders bepaalt, mag je dag en nacht in de natuur. Het zou wel kunnen dat je in bepaalde stukjes tijdelijk wel op het pad moet blijven. Dat zou kunnen omdat bepaalde dieren aan het broeden zijn en rust nodig hebben. Het kan ook dat er tijdelijk werkzaamheden zijn, waardoor de veiligheid van de bezoeker in het gedrang komt wanneer je buiten de paden gaat. Als dat het geval is, zie je op het terrein een bordje staan.

- Mag de natuur u ook iets vragen? Geniet van de natuur. Ravot, ontspan, ontdek en beleef de natuur met al je zintuigen. Maar hou het ook netjes! Neem je vuilnis mee, breek de boel niet af, neem geen onnodige risico’s en hou je aan de afspraken. Zo zal iedereen ook in de toekomst volop van de natuur kunnen genieten.