Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, keurde de Vlaamse regering vandaag, vrijdag 28 september 2018, het soortenbeschermingsprogramma (SBP) voor vleermuizen goed. De Vlaamse overheid investeert de komende vijf jaar ruim 600.000 euro in de duurzame bescherming van dit bijzondere zoogdier.

In Vlaanderen leven zo’n twintig vleermuizensoorten. Hoewel elke soort zijn eigen ecologie heeft, overwinteren ze vaak samen en jagen ze in dezelfde gebieden. Het programma focust zich op de zeldzamere en veeleisende soorten – zo’n tien in totaal – maar ook de minder bedreigde soorten hebben er baat bij. Zo komen beschermingsmaatregelen zoals warme zolders van historische gebouwen voor zolderbewonende soorten en bosbeheer op maat van boombewonende soorten, ook de meeste andere soorten ten goede. 

Joke Schauvliege: “In de eerste plaats richt het SBP zich op het duurzaam beschermen van locaties waar grote concentraties vleermuizen overwinteren. In de Antwerpse fortengordels en de Haspengouwse mergelgrotten bijvoorbeeld komen jaarlijks duizenden vleermuizen samen. Ook het groen en bereikbaar maken en houden van de locatieomgeving is belangrijk, want vleermuizen leven ’s zomers vaak tientallen tot zelfs honderd kilometer verderop.”

In de tweede plaats richt het programma zich op onderzoek. Hoewel de voorbije jaren veel nieuwe kennis is vergaard over onze vleermuizen, blijven nog belangrijke vragen onbeantwoord. Van de meeste soorten is slechts een deeltje van hun leefgebied gekend en dat biedt te weinig houvast om ze duurzaam te beschermen en hun populatie terug op peil te brengen. Het SBP wil daarom de belangrijke gebieden beter in beeld brengen voor de populaties van de meest bedreigde soorten zoals meervleermuis, mopsvleermuis, ingekorven vleermuis en Bechsteins vleermuis. Op die manier kunnen de nodige beschermingsmaatregelen op de juiste plaats worden ingezet.

Meer informatie op: www.natuurenbos.be/sbpvleermuizen