Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering vandaag, vrijdag 21 december 2018, het samenwerkingsakkoord met de federale en gewestelijke overheden voor de oprichting van een Stookolietankfonds definitief goedgekeurd.

Het Stookolietankfonds is een fonds om de saneringskosten te beperken voor eigenaars en gebruikers van gebouwen met een stookolietank.

Het Fonds wordt gefinancierd met de overschotten die BOFAS (het fonds voor de sanering van tankstations) heeft verworven. Op basis van recente ramingen zou dit budget van ongeveer 110 miljoen euro de werking van het Stookolietankfonds voor 8 à 10 jaar mogelijk maken. Deze eerste financiering gaat prioritair naar de bodemsanering van stookolietanks bij woningen.

Er geldt een aanmeldingsperiode van drie jaar, waarbinnen men aanvragen voor tegemoetkoming kan indienen.  Wie vroeger op eigen kosten al een sanering uitvoerde, kan binnen dezelfde periode van drie jaar een aanvraag indienen met retroactiviteit.

Voor woningen geldt een franchise van 1.000 euro indien wordt overgeschakeld op een andere energiebron. Als de stookolietank gebruikt werd voor de verwarming van andere gebouwen geldt een franchise van 2.000 euro.

Voor woningen is de tegemoetkoming beperkt tot maximum 200.000 euro per dossier, voor andere gebouwen tot 100.000 euro.

Per dossier wordt een deelname van 10% in de beheerskosten gevraagd, met een maximumbedrag van 500 euro (voor woningen) of 1.500 euro (voor andere gebouwen).

Joke Schauvliege: “Ik ben blij dat we eindelijk in de finale fase van de goedkeuring van het stookolietankfonds zitten. Dit geeft mensen met een lekkende stookolietank en de daaraan verbonden hoge saneringskosten, een perspectief dat een sanering kan plaatsvinden zonder dat hun spaargeld in rook opgaat. Belangrijk is ook dat mensen die zelf al een sanering hebben uitgevoerd, hun kosten zullen recupereren.”

Het samenwerkingsakkoord wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement met de vraag om het zo snel mogelijk te behandelen, zodat het Stookolietankfonds in 2019 van start kan gaan.