Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft aan Natuurpunt een subsidie toegekend voor de uitvoering van uitzonderlijke éénmalige inrichtingswerken in het erkend natuurreservaat ‘Beverbeekvallei’ te Ninove. De subsidie bedraagt 14.000 euro. De geplande werken in het reservaat, dat 18 hectare groot is, hebben tot doel om drie verlaten en verwaarloosde weidepercelen beheerklaar te maken en de verruiging ervan terug te dringen.

Op één perceel moet er struweel worden gekapt en een oud begrazingsraster worden verwijderd, zodat een nieuw schapenraster bestaande uit ursusdraad en prikkeldraad, houten palen en draadpoorten voor de geplande begrazing kan worden geplaatst. Omwille van de verruiging van het terrein zal de eerste twee jaar een overgangsfase noodzakelijk zijn, die bestaat uit een verschralend maaibeheer met afvoer van het maaisel.

Op de twee andere percelen worden, naast het verschralend maaibeheer en het vervangen van het raster, een ligusterhaag volledig verwijderd en vervangen door een houtkant van hazelaar die in hakhoutbeheer zal worden genomen (om de 15 à 20 jaar kappen en terug uitschieten), de oevers van een vijver afgeschuind om een betere overgang tussen grasland en vijver te krijgen, en een strook bomen en struiken langs de vijver teruggezet om de vijver meer licht en warmte te geven, waarbij inheemse standplaatsgeschikte soorten in hakhout worden gebracht en uitheemse en standplaatsongeschikte soorten volledig worden verwijderd. Takken en wortels zullen worden verhakseld, afgevoerd en op gepaste wijze verwerkt.

Omwille van de drassige omstandigheden op het terrein zal met gepaste lichte machines of een rupskraan gewerkt worden. Natuurpunt besteedt de werken uit aan een gespecialiseerde firma.