Mensen geven hun steun en stem aan politici en verwachten in ruil een beleid dat haalbaar, aanvaardbaar en betaalbaar is.

Mensen vragen een beleid dat realistisch is, dat iedereen ten goede komt en de rekening eerlijk verdeelt.

Mensen willen niet dat er tijd verloren gaat in politiek geruzie maar willen tegelijk niet om de tuin worden geleid met luid geroep dat enkel op korte termijn een oplossing biedt.

U heeft recht op politici die samen werken aan oplossingen voor de vele uitdagingen waar onze samenleving ons voor stelt.

Of het nu gaat over armoedebestrijding, werkgelegenheid of het klimaat, we moeten erin slagen om naar elkaar te luisteren, met elkaar te overleggen en vervolgens weldoordachte keuzes te maken, waardoor niemand in de kou blijft staan.

Meer dan ooit is het tijd voor redelijkheid. Die redelijkheid wil ik opnieuw in het politieke debat brengen. Dat is mijn belofte aan u als kiezer.