Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, meldt dat eind mei de beslissing tot schadevergoeding is meegedeeld aan de eerste 214 landbouwers die tijdig een tegemoetkomingsaanvraag hebben ingediend voor de erkende landbouwrampen droogte en vorst 2017.

Voor de vorst zijn reeds 168 dossiers behandeld en kan een bedrag van 5.071.257 euro worden toegekend. Voor de droogte zijn 46 dossiers afgewerkt en kan een bedrag van 744.328 euro worden uitgekeerd.

Indien de betrokken landbouwers akkoord gaan met de meegedeelde tegemoetkoming, hoeven zij niet te reageren op de ontvangen brief. De tegemoetkoming zal dan automatisch worden uitbetaald in de tweede helft van juli 2018.

Gaat de betrokken landbouwer echter niet akkoord, dan kan hij binnen de maand na de verzending van de beslissing een herziening aanvragen door middel van een gemotiveerd bezwaarschrift. Dit bezwaar kan hij opsturen per post (al dan niet aangetekend) of via e-mail naar de buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij van de provincie waar zijn bedrijfszetel is gelegen. Dit bezwaar moet gestaafd worden door voldoende bewijsstukken. In afwachting van het resultaat van een nieuw onderzoek van het dossier wordt dan voorlopig geen tegemoetkoming uitbetaald. Bezwaarschriften die niet binnen de termijn van één maand worden bezorgd aan de administratie, zijn niet ontvankelijk.

In de komende maanden worden de ingediende tegemoetkomingsaanvragen verder afgewerkt. Periodiek zullen beslissingen in de afgehandelde dossiers aan de betrokken landbouwers worden gestuurd en zullen bij akkoord van de landbouwers de daarbij horende betalingen worden uitgevoerd. Het streefdoel is om de ingediende dossiers tegen eind 2018 af te handelen.

Voor meer informatie over de tegemoetkoming kunnen de landbouwers terecht bij de buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij of op de website https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-eenlandbouwramp