Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege investeert 12 miljoen euro in 80 lokale klimaatprojecten. Bij de projectoproep in 2018 werden gemeenten en lokale verenigingen opgeroepen om projecten uit te werken die de klimaatuitdaging op het terrein concreet aanpakken. Er werden 180 voorstellen ingediend. Het gaat om projecten tussen de 10.000 en 250.000 euro die als doel hebben de Vlaamse en lokale klimaatdoelstellingen te bereiken.

Een jury van deskundigen beoordeelde de aanvragen en selecteerde uiteindelijk 80 projectvoorstellen die een subsidie ontvangen van 75% van het investeringsbedrag.

Er wordt vooral ingezet op (de renovatie van) gebouwen en duurzame mobiliteit, maar er werden ook projecten ingediend rond alternatieve energiebronnen, natuur en bos, en voedsel. Het gaat dus vooral om projecten van mitigatie waarbij de uitstoot van broeikasgassen aan de bron verminderd wordt. Een aantal projecten werken ook aan adaptatiemaatregelen, nl. aanpassingen om ons te wapenen tegen de klimaatverandering.

Volgende types van projecten (verder ‘thema’s’) werden ingediend:

  • 117 projecten rond gebouwen: nieuwbouw, gedeeltelijke of volledige renovatie, begeleidingstrajecten voor particulieren of bedrijven
  • 78 projecten rond mobiliteit: leasen of aankopen van e-fietsen/wagens voor eigen diensten/delen met de bevolking, uitbouw van mobipunten, uitbouw van trage wegen
  • 34 projecten rond alternatieve energie: innovatieve warmtetechnieken, warmteproductie op basis van biomassa en ingrijpende renovaties introduceren van subsidies, nieuwbouw, coaching, gedeeltelijke renovaties
  • 16 projecten rond natuur: bebossing, veenherstel, verhoogde koolstofopslag door aangepaste landbouwpraktijken, biomassa
  • 7 projecten rond voedsel
  • 13 projecten met een ruimtelijke component

De projecten hebben vaak verschillende insteken zoals vb. alternatieve energie en gebouwen.